لیست قیمت واقعی و بروز تین کلاینت (Thin Client)، زیرو کلاینت (Zero Client) و مینی پی‌سی (Mini-PC) از برندهای اینتل، ایسوس، HP و... با امکان تهیه و خرید از تأمین‌کنندگان برگزیده کشور

نکته های کلی:

1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا بروز نبودن قیمت و ... در لیست‌های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، در قسمت نظرات بیان کنید.

3. از سایر مطالب لیست‌ قیمت شهرسخت‌افزار  نیز دیدن کنید.


لیست قیمت تین کلاینت، زیرو کلاینت و مینی پی‌سی 


قیمت زیرو کلاینت (Zero Client)

مدلقیمتتامین کننده
زیرو کلاینت HP T240 Thin Client3,000,000همراه سیستم طلایه
زیروکلاینت دل وایز DELL WYSE 5030 P256,800,000همراه سیستم طلایه
زیروکلاینت HP t310 zero client G2 fiber Nic7,000,000همراه سیستم طلایه
زیرو کلاینت HP t310 zero client Teradici23216,200,000همراه سیستم طلایه

قیمت تین کلاینت (Thin Client) و مینی پی سی (Mini PC)

مدلقیمتتامین کننده
مینی پی سی ایسوس ASUS PN64-i726,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی ایسوس ASUS PN64-i520,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی ایسوس ASUS PN64-i317,000,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت اینتل NUC11ATKPE8,600,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت اینتل NUC11ATKC46,900,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت HP T4201,400,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت HP T6101,800,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت HP T6202,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل GS-2550-HST283,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل GS-2550-HST4643,800,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت HP T5203,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST285,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST4645,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST41206,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل TC 303710,500,000همراه سیستم طلایه
مینی کامپیوتر لنوو LENOVO THINKCENTRE M920X29,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC12WSHI519,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC12WSHI726,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC12WSKI726,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی ایسوس PB62 i5-1140018,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی ایسوس PB62 i5-11400-412019,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی ایسوس PB62 i5-11400-824020,400,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی ایسوس PB62 i3-10105-412015,200,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7-32-1TB28,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7-3250029,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7-1650027,000,000همراه سیستم طلایه
معرفی مینی پی سی اینتل NUC11TNHi722,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi70L DUAL LAN27,400,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi50L DUAL LAN17,000,000همراه سیستم طلایه
مینی کامپیوتر لنوو LENOVO THINKCENTRE M920X23,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH14,500,000همراه سیستم طلایه
مینی کیس گیمینگ اینتل NUC11BTMI7-32GB1TB43,300,000همراه سیستم طلایه
مینی کیس گیمینگ اینتل NUC11BTMI7-16GB512GB42,200,000همراه سیستم طلایه
مینی کیس گیمینگ اینتل NUC11BTMI739,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi5-824016,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi5-1650017,700,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi3-1650014,450,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11TNHi3-824013,050,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi311,450,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل TC 303711,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC 11 NUC11PHKi7C46,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i5BELS1-8GB-12015,100,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i5BELS1-8GB-24015,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i3BELS1-8GB-24010,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i3BELS1-8GB-12010,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -P17,100,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -A16,100,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -N16,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -W16,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -E16,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -L17,200,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -C15,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -I16,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -J16,400,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -H17,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -S18,200,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -V18,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -G16,850,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -F12,400,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک ازراک ASRock Beebox J31606,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC 11 Pro Chassis Element CM11EB i742,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC7CJYH-A-8GB-240GB7,100,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC7CJYH-A-4GB-120GB6,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-32GB-240GB+1TB16,600,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-120GB+1TB16,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-1TB15,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-SSD1TB18,250,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-480GB16,100,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-240GB15,400,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-16GB-240GB+1TB15,100,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-16GB-120GB+1TB14,950,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-1TB14,200,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-SSD1TB16,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-480GB14,600,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-240GB13,900,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-120GB13,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-240GB+1TB14,200,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-8GB-120GB+1TB14,050,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-1TB13,300,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-8GB-SSD1TB15,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-480GB13,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-240GB13,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-120GB12,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-4GB-120GB12,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC 11 Performance kit-NUC11PAHi311,400,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-240GB+1TB31,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-1TB30,100,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-SSD1TB32,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-480GB30,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-240GB+1TB26,200,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-1TB25,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-SSD1TB27,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-480GB25,700,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-240GB25,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-240GB+1TB24,700,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-120GB+1TB24,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-1TB24,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-480GB24,200,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-240GB23,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-120GB23,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-240GB+1TB23,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-120GB+1TB23,650,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-1TB22,900,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-480GB22,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-240GB22,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-120GB22,400,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-240GB+1TB25,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-512GB+1TB25,750,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-1TB24,100,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-SSD1TB26,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-480GB24,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-240GB+1TB20,200,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-120GB+1TB20,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-1TB18,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-480GB19,700,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-240GB19,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi5-16GB-240GB+1TB18,700,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-120GB+1TB18,550,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-1TB17,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-480GB18,200,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-240GB17,500,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-120GB17,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC 11 Performance kit-NUC11PAHi721,000,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-240GB+1TB17,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-120GB+1TB17,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-480GB17,300,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-1TB16,900,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-240GB16,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-4GB-1TB16,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-120GB16,600,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل Intel NUC 11 Performance kit-NUC11PAHi515,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -W19,500,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH20,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -U15,500,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH14,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -S14,600,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH14,500,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH14,350,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH13,550,000همراه سیستم طلایه
امپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -O13,950,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH12,250,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH13,050,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -L13,550,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH12,650,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل مدل NUC10i3FNH -I12,150,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH13,450,000همراه سیستم طلایه
Intel مدل NUC10i3FNH13,250,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی Intel مدل NUC10i3FNH12,950,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی Intel مدل NUC10i3FNH12,250,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -C13,400,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی Intel مدل NUC10i3FNH12,350,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PHKi7CAA51,000,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل NUC10i7FNH i719,950,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اچ اس تی J2900-2L2C-4GB 128GB SSD8,800,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل PN40 4020-A7,200,000همراه سیستم طلایه
Asrock Beebox celeron serieS5,200,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH-Box10,750,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH-4-1209,800,000همراه سیستم طلایه
مینی پی سی اینتل NUC7CJYH5,500,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت HP T6203,200,000همراه سیستم طلایه
تین کلاینت HP T5203,200,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل GS-2550-HST283,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل GS-2550-HST4643,700,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST285,500,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST4645,900,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST41206,400,000همراه سیستم طلایه
کامپیوتر کوچک میوا مدل TC 303711,500,000همراه سیستم طلایه
مینی کامپیوتر لنوو LENOVO THINKCENTRE M920X23,500,000همراه سیستم طلایه

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بدون عضویت در سایت

0

نظرات (37)

 • مهمان - حسام

  سلام سی پی یو i5 6600tبرای گیم متوسط مناسب هست

 • مهمان - امیر حسین

  سلام nuc i3 برای گیم خوبه؟ اصلن پیشنهاد میدید

 • برای گیمینگ خیر
  intel NUC i3 برای کارهای سبک مناسب هست
  بهتره برای گیمینگ سیستم های زیر رواسمبل کنید:

  حداقل:
  ASUS H81
  intel core i3 4340
  NVIDIA GeForce GT 1030
  16GB DDR3
  150GB SSD
  1.0TB HDD
  Power 450 W

  متوسط(پیشنهادی):
  ASUS H110M-K
  intel core i7 7700
  DDR4 RAM 16GB
  NVIDIA GeForce GTX 1650
  HDD 1.0 TB
  SSD 250GB
  Power 750W

  پرقدرت:
  ASUS TUF Gaming Z390Plus
  intel core i9 9900K
  RAM 32GB DDR4
  NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
  Power 850W
  SSD 512GB
  HDD 2.0 TB

 • خیر برای گیمینگ خیلی مناسب نیستن

 • مهمان - امید بختیاری

  با سلام
  ایا تین کلاینت یا مینی پی سی قابل نصب برای ویندوز xpدارید برای یه شرکت بزرگ باهاتون وارد مذاکره بشیم.لطفا به ایمیلم پ بدید. سپاس

 • ما فروش نداریم، برای خرید به لینک شرکت فروشنده مراجعه کنید

 • تمامی این تین کلاینت ها از پردازنده با معماری ۶۴ بیتی استفاده میکنند و میتوانید نسخه ۶۴ بیتی ویندوز ایکس پی را روشون نصب کنید گرچه به خاطر دریافت نکردن بروزرسانی و همچنین تغییر معماری اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور های جدید عملا استفاده از ویندوز ایکس پی توصیه نمیشود.

 • مهمان - علی

  سلام وقت بخیر ، تشکر از زحمات و سایت خوبتون، محبت کنید در این قسمت سرورها رو هم پیشنهاد قیمت بدید به همراه توضیحات لازم
  متشکرم

 • متاسفانه فعلا لیست قیمتی براش نداریم

 • مهمان - عابدین

  قیمت مودم دی لینک چقده؟

بارگذاری بیشتر ...

ورود به شهرسخت‌افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار
ورود به شهر سخت افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

ایمیل(*)
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد کنید

رمز عبور(*)
لطفا رمز عبور خود را وارد کنید

شماره موبایل
Invalid Input

جزو کدام دسته از اشخاص هستید؟(*)

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید