با سلام چند روزیه به مشکل بر خوردم یدفعه تصویر رفت