سلام و درود بهمگیه دوستان.برد های یخچال فریزر پارس یه سوکت داره که کنارش نوشتهEvap این سوکت بکدام قسمته یخچال فریزر مربوطه؟متشکر.