راهنماي پك هاي زبان مربوط به گوشيهاي موتورولا - دقت كنيد كه زبان فارسي با كد 0034 مشخص شده ... كلا پك زبان هايي كه به كار ما مياد :: يعني فارسي و عربي بارنگ قرمز مشخص شده . همچنين شماره پكها با رنگ نارنجي مشخص شده ...و سرويس دهنده ها هم با رنگ سبز مشخص شدن .............

مثلا به اسم اين فايل فلش دقت كنيد :R252211LD_U_85.98.A0R_LP0032_DRM0001_VSTU_206_0C_JPAE_R25221GENERIC_03_UCRAZRV 3XT677APR25221009_1FF

همونجور كه ميبينيد پك زبان اين فلش شامل زبان هاي UK English, French, Arabic, German, Russian, Spanish, Turkish ميشه و ما هميشه بايد به پك زبان توجه داشته باشيم .

واين هم ليست شماره پكهاي زبان :

توصيه : براي بهتر ديده شدن ليست ،‌ روي صفحه كليك راست كنيد... واز قسمت Encoding گزينه Left-To-Right Document رو انتخاب كنيد ....

0001 US English

0002 UK English

0003 US English, Canadian French, American Spanish, Brazilian Portuguese

0004 UK English, Standard French, Standard German, Standard Italian

0005 UK English, French, German, Dutch

000A UK English, Spanish, Portuguese, Greek

000B UK English, Norwegian, Danish, Swedish

000C UK English, Estonian, Swedish, Finnish

000D UK English, Lithuanian, Latvian, Russian

000E UK English, Polish, Czech, Slovak

000F UK English, Turkish, Bulgarian, Hungarian

0010 UK English, Serbian, Slovenian, Croatian

0011 UK English, Russian, Romanian, German

0012 UK English, Hebrew, Arabic, Russian

0014 UK English, Chinese Complex

0015 US English, Chinese Simple

0016 US English, Chinese Complex

0017 UK English, French

0018 UK English, Spanish

0019 UK English, Portuguese

001A UK English, Spanish, Portuguese

001B American English, Canadian French, American Spanish

0020 UK English, Turkish, French

0021 UK English, Malasian, Tieng Viet, Thai, Vietnamese, Bahasa

0023 UK English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish

0024 UK English, Simplified Chinese

0025 UK English, Magyar, Polski cestina

0027 UK English, French, German, Italian, Portuguese, Swedish

0028 UK English, Nederlands, German, Italian, Spanish

0029 UK English, Finnish, Norwegian, Swedish, Danish

002C UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian

002D UK English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish, Polish, Russian

002E UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese

002F UK English, Hungarian, Polish, Czech, Slovak, Slovenian, Croatian

0030 UK English, Bulgarian, Croatian, Romanian, Serbian, Slovenian, German

0031 UK English, Greek, Romanian, Bulgarian, Italian, German, Russian

0032 UK English, French, Arabic, German, Russian, Spanish, Turkish

0033 UK English, French, Hebrew, Arabic, Russian, Spanish, Turkish

0034 UK English, French, Urdu, Farsi, Arabic, Russian, Spanish

0035 UK English, Swedish, Romanian, Polish, Hungarian, Greek

0036 UK English, Danish, Polish, Russian, Slovak

0037 UK English, German, Dutch, Polish, Hungarian, Czech, Croatian

0038 UK English, French, German, Italian, Spanish, Turkish, Greek

0039 UK English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Turkish, Portuguese

004B UK English, Hindi

004C English, Slovensko, Deutsch, Italiano

004D UK English, Complex Chinese, Simplified Chinese

004F English, Arabic, Hebrew, Russian

0054 British English, Chinese Simple, Thai)

0055 British English, Chinese Simple, Greek, Italian, Vietnamese

0056 British English, French, German, Italian, Spanish

0058 British English, Bulgarian, Greek, Romanian

0059 British English, Croatian, German, Slovenian

005A British English, Czech, Hungarian, Slovak

005B British English, Dutch, German, Turkish

Language Package Information (Orange)

0536 British English, Danish, Polish, Russian, Slovak

0539 British English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Turkish[/LEFT

Language Package Information (Telefonica)

0839 British English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Turkis

0856 British English, French, German, Italian, Spanish

Language Package Information (T_Mobile)

0901 American English

0903 American English, American Spanish, Brazilian Portuguese, Canadian French

092F British English, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, Slovenian

0937 British English, Croatian, Czech, Dutch, German, Hungarian, Polish

0939 British English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Turkis

0958 British English, Bulgarian, Greek, Romanian

0959 British English, Croatian, German, Slovenian

095A British English, Czech, Hungarian, Slovak

095B British English, Dutch, German, Turkish

Language Package Information (Vodafone)

032C (British English, Danish, Finnish, German, Norwegian, Russian, Swedish)

0330 A(British English, Bulgarian, Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovenian

0331 A(British English, Bulgarian, German, Greek, Italian, Romanian, Russian)

0334 A(Arabic, British English, Farsi, French, Russian, Spanish, Urdu)

0335 A(British English, Greek, Hungarian, Polish, Romanian, Swedish)

0339 A(British English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Turkish)


Language Package Information (Rogers_Wireless)

0B03 American English, American Spanish, Brazilian Portuguese, Canadian French

0B4E American English, Canadian French, Chinese Simple, German, Italian, Russian, Spanish