سلام از شما میخواستم که یک گروه تلگرامی راه اندازی کنید تا اونجا بحث کنیم و اگر درخواستی داشتیم سریع بتونیم پاسخ بگیریم.سپاس