سلام

فونت تاهوما دیگه قدیمی شده و بهتره برای انجمن از فونت Iransans استفاده کنید که رایگان هم قابل دانلوده. نسخه های جدیدترش هم مثل اینکه با قیمت پایین می تونید بخرید که برای آقا مهراد رقمی نیست.