توليد امواج الكتريسيته مغناطيسي توسط هرتز و انتشار آن به زودي از جنبه نظري و عملي رسيده و تلگراف بي سيم از آن بوجود آمده است . كارهاي علمي كه تا آنگاه انجام گرفته بود توسط ماركني ايتاليايي مخترع نامدار مورد استفاده قرار گرفت ، درباره او چنين گفته اند :
« شرح احوال ماركني نمونه اي درخشان از پيروزيهاي است كه وي درخور آن بود . اين مخترع خوشبخت تمام شرايط لازم را در خود جمع داشت ، مي دانست چه خواهد و هدفي را كه دنبال مي كرد در نظرش روشن بود . چون حوصله و كارداني و عزمي راسخ داشت جلب اعتماد مي كرد و وسايل مالي لازم را براي كارهاي خود فراهم مي آورد .
خلاصه مي توان گفت انديشه استفاده از امواج الكتريسيته براي تلگراف در فضا ماركني را دست بكار كرد . وي بزودي آورد كه از اين قرار است :
قرقره رمكرف و اكلاتورهرتز براي فرستنده ، آنتن دستگاه ارتباطي برانلي براي گيرنده ، بدين سان امواج را از چند صد متري مي توانستند بگيرند . ماركني در تاريخ دوم ژوئن 1896 حق امتياز اختراع را گرفت .
در ايتاليا اشخاصي كه مورد مراجعه و شور قرار گرفتند اختراع ماركني را جدي تلقي نكردند اما او به انگلستان رفت ( در انوقت 22 سال داشت ) و در انجا با گرمي از او پذيرايي كردند و كمكهاي مالي به او اعطا داشتند و هم در آن هنگام ليستي براي جوايز T.S.F در آن كشور گشودند .
در 1898 نخستين بار عملاً ارتباط برقرار گرديد و نخستين اخبار راديويي را فرستادند . در 1899 يك تلگراف بي سيم در يايي از درياي مانش به برانلي مخابره شد . در 1901 ارتباط كرس با قاره اروپا با 175 كيلومتر فاصله برقرار كرد . پايان همان سال ، براي آنكه از ارض جديد يا نقطه اي از انگلستان به فاصله 3540 كيلومتر مخابره كنند ، آزمايشي به عمل آوردند .
شركت هاي بازرگاني كابل زير دريايي كه اين اختراع كارشان را مي خواباند و زيان فراوان مي ديدند اخلال و كارشكني آغاز كردند ليكن كار آنها بجايي نرسيد و اين اختراع شگرف و نمايان كه خدمت هاي شايان به دريانوردان ( و بعدها هوانوردان ) مي كرد بزودي جاي خود را همه جا باز كرد .
در آن هنگام پيش بيني نمي شد كه T.S.F مقدمه پيدايش فنون شگفت آور الكترونيك مي گردد كه امروز در شئون گوناگون زندگاني انسان دخيل است . لازمه پيشرفت در اين زمينه آن بود كه براساس اختراعات اديسن و لي دفره لامپهاي دي يد و تري يد را ميزان كنند تا تبديل به تبديل به لامپهاي راديو گردد. همين لامپها است كه براي برپا كردن رله ، فرمان خودكار ماشين ها ، ساختن آلات صوتي مغناطيسي ، تجهيزات صوتي سينما ، ساختن وسايل حفاظتي و شمارش ، ساختن ماشين هاي حساب الكترونيك ، سوار كردن اسباب هاي تلويزيون و جز آن به كار مي رود .
بزودي توجه پيدا شد كه انتقال علامات و گفتارها بوسيله امواج در فضا كافي نمي باشد .يك دانشمند فرانسوي به نام ادواربلن دست بكار انتقال تصاوير كامل و متن نوشته ها و ترسيمات و عكس گرديد و بدين سان صنعت بلينوگرام را پديد آورد ؛ وي از كساني است كه از جمله مخترعان تلويزيون و رادار بشمار مي رود . بلن سپس انديشيد كه با همين روش هاي فني امواجي به كره ماه فرستند كه پس از آن به زمين منعكس گردد ( پاريس – ماه – ملبورن اين امر چيرگي انسان را براي عملي ساختن انتقال امواج راديوالكتريك ثابت مي كند . براي يك تن بشر قرون وسطايي يا فردي بدوي كه از تمدن عصر كنوني بي خبر است تلگراف بي سيم و عمليات بلينوگرام بي گمان اختراعاتي حيرت آور و خارق العاده جلوه گر خواهد شد .تاریخچه تلويزيون

-------------------------------------------
در عصر كنوني رونق بازار تلويزيون نيز به ترقي و پيشرفت راديو افزوده شده است . فكر تلويزيون قديمي است و آغاز اين فن را بايد از زمان كشف يك تن از فيزيدان به نام مي و در 1873 درباره خواص مقاومت در مقابل عكس سلنيوم دانست كه بنابراين خاصيت تصويرهاي نوراني را به نيروي الكتريكي تبديل مي كند .
در 1876 كاري سيستمي از تلويزيون پيشنهاد كرد كه با استفاده از اصل ياد كرده نمونه اي بطور تقليد از چشم انسان به وسيله تركيبي از سلول هاي كوچك فتوالكتريك سلنيوم درست مي كرد .
آزمايش هاي بسيار كردند تا صفحه نيپ كو را پديد آوردند . اين اسباب در حالت خيلي ساده از صفحه اي تشكيل مي شود كه داراي يك رديف سوراخ هاي مارپيچي است و پس از يك دور گردش تغيير جاي آن با ارتفاع تصويري كه مي خواهند متصل كنند تطبيق پيدا مي كند . به بيان ديگر بايد گفت تصوير را به چند جزء قسمت مي كنند و نور هر جزء را پس از تبديل به جريان الكتريك انتقال مي دهند ؛ در پست گيرنده ، دستگاه به عكس عمل مي كند . اصل انتقال تصوير عامل تازه اي را پديد آورد كه سپس مورد استفاده قرار گرفت از اين قرار كه هم در پست فرستنده و هم در پست گيرنده لوله هاي اشعه كاتوديك را مورد استعمال قرار دادند .
تكميلات پي در پي كه در اين اصول به عمل آمد منتهي به اختراع ايكونوسكپ توسط دانشمند آمريكايي زوريكين كه اصلاً روس بود گرديد . اين اسباب امروز به منزله چشم فرستنده تلويزيون است و تصوير را درون صفحه ظريف مورائيك خود كه نسبت به عكس حسلسيت دارد ضبط مي كند .
تلويزيون اختراعي است كاملاً الكترونيك و اختراعات ديگري در زمينه رؤيت الكترونيكي از آن متفرع گرديده است مانند ميكروسكپ و تلسكوپ الكترونيكي . با اين وسايل مي توان اشياء را بي اندازه بزرگ كرد و يا در تاريكي چيزها را ديد .منبع:

کتاب دائره المعارف مصور زرین - غلامرضا طباطبائی مجد - انتشارات زرین

ایرانیکا (www.iranika.ir)