حامی خستگی‌ناپذیر والیبال که کسی چهره او را ندید +عکس