نوکياي 3650 ، 3660 ، 7650 يا 6600 خود را بطور کامل فرمت کنيم
چگونه مي توانيم نوکياي 3650 ، 3660 ، 7650 يا 6600 خود را بطور کامل فرمت کنيم تا همه نرم افزارهاي نصب شده و فايلهاي کاربر پاک شود و همه تنظيمات آنرا مثل روز اول در بيايد ؟

ابتدا MMC را فرمت کنيد : Menu --- Extras --- Memory --- Options --- Format mem. card --- Yes توجه : خيلي مهم است که قبل از اينکه تلفن را فرمت کنيد ، حتمن ابتدا MMC را فرمت کنيد سپس با تايپ *#7370# در صفحه اصلي گوشي ، تلفن را فرمت کنيد.

تلفن سوال خواهد کرد : (Restore all original phone settings? Phone will restart.) . Yes را فشار دهيد و رمز قفل گوشي (Lock Code) را وارد کنيد. (کد پيش فرض نوکيا 12345 است). نکته : عمل فرمت چند دقيقه بطول مي انجامد. بهتر است گوشي را به شارژر متصل نماييد تا مطمئن باشيد در حين عمل فرمت باتري خالي نمي شود. توجه : همه accsess point ها و mailbox ها از بين خواهند رفت ، بنابراين توصيه مي کنم يک يادداشت از آنها برداريد. کليه تنظيمات نرم افزارها به حالت اوليه (پيش فرض) ، تغيير مي يابند ، مثلن در برنامه دوربين ، کيفيت عکسبرداري (image quality) به حالت نرمال و حافظه ذخيره سازي (memory in use) به حافظه گوشي تنظيم ميشود