لینوکس برای خدمات مخابراتی نوکیا مورد استفاده قرار می ‌گیرد .