فونت فارسی جدید برای گوشی های نوکیا + رفع مشکل گ چ پ ژ ... داغ داغ