روش جدید هک Symbian S60V3 بوسیله برنامه HelloCarbide (سریع ترین روش هک در دنیا)