رفع مشكل آنتن دهي در 6630

ممكن است تا به حال به مشكل نداشتن آنتن بر روي گوشي هاي 6630 نوكيا برخورده باشيد و زماننداشتن آن كلمهء 3G را به جاي نوارهاي آنتن ببينيد كه در اين صورت هيچ تماسي با شما برقرار نمي شود. براي رهايي از اين مشكل بايد تنظيمات شبكهء تلفن همراه را كمي دستكاري كرد كه آن نيز به اين روش است:

ابتدا به منوي تلفن همراه رفته و بعد از باز كردن پوشهء Tools ، Setting را باز نموده و در آنجا بدنبال برگه Network برويد و آن را باز كنيد. در بخش Network Mode واژهء Dual mode نوشته شده است، Network Mode را باز نموده و آنرا به GSM تغيير دهيد. در همان لحظه گوشي شما پيغامي مربوط به ريستارت شدن به شما مي دهد كه شما آنرا تاييد نموده، بعد از روشن شدن تلفن مشكل آنتن دهي رفع خواهد شد.