باز کردن نقشه
برای بازکردن و مشاهده یک نقشه باید از منو گزینه نقشه ← انتخاب نقشه را انتخاب و یکی از نقشه ها را از لیست انتخاب نمائید. همچنین میتوانید از کلید میانبر 2 (صفحه کلید) استفاده کنید.
بارگذاری خود کار نقشه
برنامه مکانیاب GPS قادر است که نقشه ها را به طور اتوماتیک باز کند. به این صورت که اگر به مکانی بروید که نقشه آن در برنامه موجود باشد. به طور خودکار آن نقشه را باز می کند. برای فعال کردن این قابلیت از منو گزینه نقشه ← خواندن خودکار نقشه را روشن کنید.
کارکردن با مسیر ها
ضبط کردن مسیر : برای اینکه مسیری که در حال پیمایش هستید روی نقشه ضبط شود باید از منوی مسیرها گزینه ضبط روشن را انتخاب کنید.
برای ذخیره و نگهداری مسیر کنونی روی مموری باید از منوی مسیرها گزینه ذخیره مسیر کنونی را انتخاب کرده و نامی را برای مسیر انتخاب کنید.
هنگام خروج از برنامه، مسیرهای ذخیره شده به طور خودکار در فایلی به نام Auto save ذخیره می شوند. اگر گزینه «جداکردن در ذخیره خودکار» فعال باشد هر مسیر درفایل جداگنه ای به نام «ساعت، روز، سال ـ auto» ذخیره خواهد شد برای پاک کردن مسیر کنونی در گزینه منو مسیرها پاک کردن مسیر کنونی استفاده کنید.
در منوی تنظیمات می توانید فاصله بین نقاط مسیر را تعیین کنید (برحسب متر یا ثانیه) همچنین عرض خط مسیر روی صفحه و رنگ مسیر کنونی و مسیرهای بارگذاری شده هم قابل تعریف هستند.
برای بارگذاری مسیر باید از منوی مسیرها گزینه بارگذاری مسیرها را انتخاب نمائید. همچنین میتوان چندین مسیر را به طور همزمان بارگذاری نمود. به وسیله منوی مسیرها بستن مسیر، همه مسیرهای بارگذاری شده بسته می شوند.


کار کردن با نقطه راهها
برای یک نقطه راه می توانید یک سیگنال صوتی را انتخاب کنید که هنگام قرار گرفتن در محدوده مقصد مورد نظر پخش شود. در منوی نقطه راه، افزودن نقطه راه، «مجاورت» می توانید فاصله ای را تعیین کنید که وقتی به آن اندازه به مقصد نزدیک شدید هشدار صوتی پخش شود.
حالتهای دنبال کردن :
در یک حالت دنبال کردن برنامه مکانیاب GPS مانند یک سیستم ناوبری ساده عمل می کند. اطلاعات نشان داده شده عبارتند از : جهت حرکت، فاصله باقیمانده و تخمین زمان رسیدن به مقصد.
حالتهای زیر برای دنبال کردن موجود هستند :
نقطه انتخابی
در این حالت یک نقطه گرفته می شود و جهت و فاصله تا نقطه انتخابی نشان داده می شود. این حالت با انتخاب نقطه از روی نقشه و انتخاب منوی «تنظیم مکان دنبال کردن» امکان پذیر است.
به نزدیک ترین نقطه راه
در این حالت برنامه به شما جهت و فاصله تا نزدیک ترین نقطه راه را به شما نشان می دهد. هنگام رسیدن به این نقطه به طور خودکار بسمت نقطه بعدی هدایت خواهید شد. این حالت می تواند برای دنبال کردن جاده ها استفاده شود.
به آغاز، انتهای مسیر
در این حالت برنامه جهت و فاصله تا ابتدا و یا انتهای مسیر بارگذاری شده را نشان می دهد. در حالتی که فاصله شما از مسیر انتخابی بسیار زیاد باشد، پیغام «مسیر اشتباه» نشان داده می شود. این فاصله می تواند در منوی تنظیمات، قسمت نزدیکی مسیر تنظیم شود.