سلامبرای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید .
مي خوام دوربين بعد از چرخش به جلو حركت كنه.نميشه.
خواهش مي كنم زود جواب بدين
بعد از چرخش محور ها دوران مي كنه و نياز به كمي علم رياضي داره برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
لطفا زود بگيد.
if (kstate[Key.UpArrow] == true)
؟؟؟؟؟