دوستان در مورد این browser توضیح میدین؟ واقعا بیت کویین میده؟
بعد اگر من یک اکانت رو داخل سه چهار تا سیستم همزمان بذارم قبول میکنه؟ یا بن میکنه؟