بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام
استادمون داده های 9 بعدی بدون برچسب دادن و از ما خواستن som رو شبیه سازی کنیم.
چه راه کاری برای ترسیم این نقاط وجود دارد؟
با سپاس فراوان