(آوازنگ) لطفا کمک کنین کلا 10 روز هم نشد لبتاپم دستم بود الان 3 ماه هست در نمایندگی است(آوازنگ)