نحوه ی اضافه کردن آدرس کانال یا گروهی در پیام رسان سروش