با سلام. دوستان قصدخرید یک اسپیکر دارم. بودجه مورد نظر حدود 200تومن.
لطفا از تجربیاتتون بهرمندم کنید.