سلام
کسی در مورد اسپیکرهای مارکViker اطلاعاتی داره؟