[اخبار سایت] استیو جابز گفته بود که اپل تلویزیون تولید نخواهد کرد!اما...