سامسونگ و دریافت جایزه «طاووس طلایی» به خاطر «پروژه امید»