سامسونگ و آغاز تولید انبوه DRAMهای موبایلی ۴ گیگابیتی ۲۰ نانومتری