سلام
در کیس مگنوم2 من احساس میکنم درب کیس با فیش ساتا هارد مماس میشود و کمی درگیری دارند.
هارد سیگیت هست و پیچ نمیشه روی کیس. از این کشویی ها هستش