بالا نیامدن ویندوز در هنگام وصل بودن سوکت 4 پین به CD-Rom یا فن کیس