مشکل در هارد سیگیت 2 ترابایتی( کل اطلاعات 10 سال ام در خطر هست )