آیا روشی برای خاموش کردن هارددیسک Internal بدون جدا کردن کابل برق وجود دارد ؟