هاردهایی با سرعت خواندن/نوشتن 1000 مگابایت در ثانیه