همكاري دو شركت OSZ و nVidia منجر به توليد رم‌هاي جديد به قابليت پشتيباني از تكنولوژي SLI شد.
مشخصات اين رم‌ها كه در باس 800 و 1066 عرضه مي‌شوند را در سايت زير ببينيد:
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Description=ocz %20sli