دیسک 500 گیگابایتی، اطلاعات را به صورت سه بعدی ذخیره می کند