تحلیل : استفاده از Memory Bus با پهنای باند بالا در چه مواقعی تاثیر محسوس خواهد داشت ؟