مشکل صدای مزاحم در هنگام پخش فایلهای ویدیویی و دقیق نبودن جای ایکون های دسکتاپ در rx580