دفترچه P5LP-LE رو کسی داره؟ پیدا نمیشه تو اینترنت!!
کسی میدونه چرا بایوس P5LP-LE d بوق نمیزنه، انگار اصلا بایوس نداره!!! ولی درست و خوب کار میکنه!!!