عدم بالا امدن مانیتور هنگام نصب درایور 169.25 به بعد در ویستا