دیتکت نشدن مانیتور دوم روی پورت DVI بعد از ریبوت در ویندوز 10