بعد از استند بوی یه لحظه درایور گرافیک می پره با عوض کردن ویندوز هم درست نشد