آیا این مشخصات برای کارت گرافیک Geforce Fx 5500 عادی هستش؟؟؟...!!!