عدم نمایش صحیح رنگ صورتی( رنگ پوست صورت و بدن) در DVD توسط مانیتور SAMSUNG Syncmaster Cw1931