(وسترن دیجیتال)‌بلک ۳۲ مگ بافر یا گرین ۶۴ مگ بافر؟(۱ ترابایت)