ویژگی Cool 'n' Quiet پردازنده های AMD در ویندوز ویستا کار نمیکند !