عرضه پردازنده هاي 45 نانومتري Amd در نيمه دوم سال ۲۰۰۸.