سلام به دوستان

می خواستم بدون چه تفاوتی بین معماری دو نسل اینتل و AMD وجود داره و کدوم معماری برتره. البته نه از نظر فرکانس و تعداد هسته بلکه خود معماری منظورمه.
ایا ممکنه هر معماری در یکسری از کارها بهینه تر باشه؟