بحث و اخبار بروز بازار و جنگ قیمت پردازنده های Intel و AMD !