ابراز علاقه شرکت Intel در جهت گسترش همکاری های خود با nVIDIA.