مرسی مادربردای ایسوس نکتش خیلی عالی بود.سعی میکنم منتظر بمونم تا نسل ۱۲ بگیرم.تشکر از اطلاعات خیلی عالی شما