عرضه اولین سری کروم بوک‌های ساخته سامسونگ در ماه ژوئن