آتش جدید شرکت اپل در بازار: این بار باریک ترین لپ تاپ جهان