لپ‌تاپي كه اطلاعات را در60 ثانيه بازيابي مي‌كند، طراحي شد