با رضایت گمرک، قیمت لپ تاپ در بازار تا 50 هزار تومان کاهش یافت